Leveransvillkor

Beskrivning av tryckuppdrag 
Vi önskar att kund noga tänker igenom vad som önskas innan beställningen läggs.

Beställningen är bindande. Ändringar av lagd order kan medföra kostnader. 
Kund ansvarar för att beställningen innehåller en (1) komplett beskrivning på uppdraget.
Kund ansvarar för att sammanfatta mail konversationer och muntliga överenskommelser som han/hon önskar hänvisa till i sin beställning.
Vi är flera som trycker och hanterar ordrar, det är därför oerhört viktigt att varje beställning talar om exakt vad det är kund önskar.

Kunden ansvarar för att de original som ska användas är rätt och i tryckbart skick. Exakta färger anges i Pantone. Exakta tryckstorlekar och placeringar anges i centimeter. Är du osäker, fråga innan produktion drar igång, vi bistår gärna med hjälp.

För att säkra att du får det du tänkt, kan du köpa fotoprov och i vissa fall även fysiskt provtryck.

I de fall en beställning inte är entydig, har Swedishmerch alltid tolkningsföreträde för utförande. Swedishmerch tar inget ansvar för feltryck pga bristande kommunikation eller bristande beskrivning av önskat uppdrag.

Repeat - Ombeställning av gammalt motiv.

Alla designs sparas digitalt. Vid repeat (omtryck) beskriv motivet med trycknamn eller skiss, foto på trycket. Har kund angett Pantonefärg i tidigare beställning så sparas också dessa. Nyanser på tryck kan skilja sig från beställning till beställning, då det är oerhört svårt att hitta 100% rätt vid färgblandning och att återupprepa en tryckprocess. Finns referensmaterial som trycket skall likna bör dessa skickas oss. (tidigare av oss tryckta kläder eller andra tryckta produkter, typ skivomslag) Har Pantone ej angetts, så tar vi "odefinierad" färg som så mycket som möjligt liknar den du har i ditt original. 

Placeringen av tryck på plagget och val av plagg beskrivs av kunden vid varje beställningstillfälle.

Offertering

Offerter är gällande under förutsättning att vi får in en komplett beskrivning av önskat uppdrag. 
Skiss och motiv som ska användas bifogas också. Övrig information är val av artiklar med namn och modell, antal, tryckstorlek och tryckfärg. 
Offerter gäller 30 dagar om inget annat är överenskommet.

Orderbekräftelse

Normalt får kund en bekräftelse på sin beställning från oss inom 24 tim. 
Kort därefter börjar vi jobba med motiv, order och räknar in de plaggen som behövs. Det är oftast då det kan dyka upp frågetecken. I dessa fall mailar vi kund eller ringer på det telefonnumret som angivits vid beställningen.

Orderbekräftelsen innehåller ett planerat datum för när ordern skickas från oss, hur den kommer skickas och hur betalning ska göras.

Ofullständig leverans 

Underleveranser kan ske.
Om kund inte säger till speciellt kan artiklar restade hos leverantör ersättas av oss med en likvärdig produkt, alternativt strykas ur beställningen. 
Om artiklar saknas hålls ordern inne tills den är komplett, varor ersätts med likvärdig produkt, alternativt skickas det som finns och ordern avslutas.
Endast i undantagsfall och efter ök görs delleveranser.
Om något saknas underrättas alltid kund.

Leveranstid

Leveranstiden ligger normalt på max 2 veckor om inget annat anges i katalogen.
Leveranstiden är beroende av beställningens omfattning, val av kläder och säsong. 
Vid beställning uppge gärna ett exakt datum då ni vill ha varorna levererade, det är bra för planering och prioritering. (gärna med egen framförhållning, se mer under leveranser)

Leveranser

Privatpersoner skickar vi vanligtvis hämtpaket till, företag direkt till dörr.
Fraktpris sätts av fraktbolag.
Vikt och storlek på försändelsen spelar in på priset så vi kan därför oftast inte ge exakt pris på frakten vid offert. 
Som grundprincip kalkylerar vi med att frakt tar 24 tim från oss till kund. 
(Gäller i princip över hela Sverige, utom till vissa delar av Norrland, Gotland och till viss lantbrevbäring) 
Vi tar inget ekonomiskt ansvar för förseningar eller andra uppkomna problem orsakade av fraktbolag eller tullverk. Fraktbolagens leveranstabell gäller och håller inte dessa dem, skall frakt och övriga kostnader reklameras där.
Vi tar ej ansvar för leveransproblem orsakade av felaktiga/bristfälliga adressuppgifter från kund.

Betalning

Privatpersoner betalar mot postförskott eller i förskott.
Företag förutom samarbetskunder kan få en kredit på 5000 kr i max 20 dagar.
Vid beställningar av ideella föreningar hålls beställaren som personligt ansvarig.

Fakturor mailas till mailadress som uppges i beställningen.
Faktura via brev tillkommer en kostnad om 40 kr.
Leveranser till personer/företag bosatta utanför Sverige betalas i förskott.
Vi tillämpar 8% dröjsmålsränta efter förfallodatum.

Reklamation

Reklamation godtas om vi inte utfört arbetet enligt den beskrivning kund lämnat i sin beställning. 
En beskrivning ska vara entydig och innehålla:
- Exakta färger i Pantone, tryckstorlek och tryckplacering angetts i centimeter och skapandet av design har gjorts enligt våra beskrivningar. 
Reklamation godtas om produkt eller tryck går sönder på ett för varan onaturligt sätt. 
Reklamation godtas också om varan är felaktig.
Reklamation godtas om tryck inte överensstämmer med fotoprov eller fysiskt provtryck.
Vi godkänner inte reklamation som sker på godtycklig grund. (Detta förhindras genom fotoprov eller provtryck, som godkänns innan produktion) 
Om varor ska reklameras så ska kund kontakta oss omedelbart denne fått leveransen. Kund ansvarar för att varorna skickas åter, om inget annat är överenskommet, inom 10 dagar.
Reklamationer ersätts i huvudsak genom återbetalning. I vissa fall ersätts produktionen med nya varor. Detta bedöms i fall till fall och är beroende på jobbets karaktär och omfattning.

Ej utlösta varor / försenad betalning

Om kund ej hämtar varor som levererats mot postförskott, kommer vi att hävda brutet avtal och kräva kunden på full betalning som ersättning för material, frakt och arbetstid.
Vi frånsäger oss allt ansvar för varorna. Varorna kasseras.

Vid försenad betalning använder vi oss av Kredit Inkasso AB.